intenzivní jazykové kurzy

V pravidelných intervalech vyhlašujeme intenzivní jazykové kurzy pro miniskupiny maximálně 4 studentů, do kterých je možné se zapsat. Jazykové kurzy jsou určeny pro nejrůznější úrovně pokročilosti a jsou zaměřeny na nejžádanější okruhy témat. Účastí na jednom z kurzů nemusí výuka končit. V těchto jazykových kurzech se zaměřujeme na individuální a proaktivní přístup, vysokou úroveň, výuku v miniskupinách, svižné tempo v hodinách, příjemnou atmosféru a viditelné pokroky v jazykových znalostech klienta.

Aktuálně vypsané kurzy prosím sledujte v Nabídce intenzivních jazykových kurzů 2013

Intenzivní jazykové kurzy mohou být vytvořeny i na přání a „šité na míru“ pro každého klienta - začátečníka, mírně i velmi pokročilého. Dle přání navrhneme ideální formu intenzivního jazykového kurzu, který bude maximálně vycházet vstříc jeho požadavkům (časovým, tematickým, apod.). Může být vytvořen jako jednorázově časově ohraničený nebo pokračovací s dlouhodobým plánem (např. pro studenty, kteří nemohou mít výuku pravidelně nebo se připravují na specifické zkoušky a příležitosti).