individuální a firemní jazyková výuka

Při jazykové výuce a přístupu ke klientům se držíme zásad, jejichž společným jmenovatelem je spokojený klient, profesionální lektor, příjemná atmosféra a rychlé pokroky. Vyučujeme intenzivně a zaměřujeme se na okruhy témat, která jsou pro klienta podstatná, stejně jako na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání komunikačních bloků a schopnost bezprostředně reagovat.

Respektujeme pracovní vytíženost našich klientů a časový rozvrh výuky vždy přizpůsobíme potřebám studenta. Lektoři v naší jazykové škole mají pedagogické vzdělání a jsou držiteli nejvyšších certifikátů.

Metoda individuální a firemní výuky vychází z několika principů:

  • jazyková výuka probíhá individuálně (one-to-one) nebo ve skupině maximálně čtyř studentů. Díky tomu student hovoří mnohonásobně delší dobu a lektor mu může věnovat po celou dobu výuky maximální pozornost.
  • výuka probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který sestavuje senior teacher školy společně s vyučujícím lektorem. Důležitým podkladem pro tvorbu ISP jsou i požadavky a představy studenta či zaměstnavatele. ISP se neustále aktualizuje podle postupu výuky.
  • výuka probíhá buď v našich prostorách v centru Prahy nebo přímo u klienta (např. na pracovišti). Za docházku lektora se neúčtuje žádný poplatek.
  • používáme různé metody pro různé studenty. Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme odlišnosti a různorodé požadavky jednotlivých studentů. Senior teacher školy průběžně sleduje vývoj jazykové výuky u všech studentů a skupin a pomáhá lektorům zvolit nejlepší metody dalšího postupu.
  • kombinujeme výuku rodilým mluvčím a českým lektorem; využíváme vložených tematických hodin, používáme hry, učíme studenty rychlé konverzaci; nenásilnou formou jim vštěpujeme nutnou dávku gramatiky.

Lektory naší jazykové školy vedeme k příjemnému vystupování, ale zejména k přísnosti na studenty. Pár aktivních hodin s naším lektorem a viditelné pokroky Vám udělají radost a dodají sebedůvěru. 

Pro objednání individuální nebo firemní jazykové výuky nás neváhejte obratem kontaktovat na info@telegraph-hill.eu nebo 776 724 154. Těšíme se na Vás.