výuka jazyků

výuka jazyků teaser výuka jazyků body

individuální a firemní jazyková výuka

Při jazykové výuce a přístupu ke klientům se držíme zásad, jejichž společným jmenovatelem je spokojený klient, profesionální lektor, příjemná atmosféra a rychlé pokroky. Vyučujeme intenzivně a zaměřujeme se na okruhy témat, která jsou pro klienta podstatná, stejně jako na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání komunikačních bloků a schopnost bezprostředně reagovat.

intenzivní jazykové kurzy

V pravidelných intervalech vyhlašujeme intenzivní jazykové kurzy pro miniskupiny maximálně 4 studentů, do kterých je možné se zapsat. Jazykové kurzy jsou určeny pro nejrůznější úrovně pokročilosti a jsou zaměřeny na nejžádanější okruhy témat. Účastí na jednom z kurzů nemusí výuka končit. V těchto jazykových kurzech se zaměřujeme na individuální a proaktivní přístup, vysokou úroveň, výuku v miniskupinách, svižné tempo v hodinách, příjemnou atmosféru a viditelné pokroky v jazykových znalostech klienta.

INTENZIVNÍ jazykové kurzy JARO 2021

Termíny a bližší informace připravujeme.

superlearning

Tuto sekci pro Vás připravujeme.