Pavel Macháček

Titulek: 
Astellas Pharma s.r.o.

S Telegraph Hill se učím angličtinu dlouhodobě a španělštinu několik let.
Jsem od přírody líný se učit jazyky. A lektoři z Telegraph Hill jsou ze všech
jazykových škol, které jsem zkusil, jediní, kdo mě k tomu donutili. Rozdíl je
opravdu v lidech a tým, který v Telegraph Hill vyučuje, si zaslouží velkou
pochvalu.