Desatero Telegraph Hill

Při výuce a přístupu ke klientům se držíme zásad, jejichž společným jmenovatelem je spokojený klient, profesionální lektor, příjemná atmosféra na lekcích i kurzech a rychlé a viditelné pokroky ve znalostech klienta.

1)

Individuální přístup

Požadavky studenta jsou významným faktorem při tvorbě individuálního studijního plánu. Hovoříme o tématech, která potřebuje ke své práci nebo v soukromí. Přizpůsobujeme rozvrh hodin jeho časovým možnostem.

2)

Intenzivní výuka

Klademe důraz na rychlé studijní výsledky. Pro studenty, kteří nemohou z jakýchkoli příčin studovat jazyk pravidelně formou individuální nebo firemní výuky, jsou tu intenzivní kurzy.

3)

Profesní kvality lektorů

Všichni lektoři musí mít pedagogické vzdělání nebo certifikáty opravňující je k výuce cizích jazyků. Naši lektoři disponují nejvyššími certifikáty v tomto oboru (TEFL, CELTA). Investujeme mnoho energie do jejich dalšího pravidelného zdokonalování.

4)

Osobnost lektora

Do našeho týmu se snažíme vybírat nejen lektory profesně zdatné, ale zároveň klademe velký důraz na jejich osobnost. Sympatický a příjemný člověk je zárukou spolehlivosti a dobré atmosféry při hodinách. Přirozená autorita je zase jistotou pokroků ve výuce.

5)

Pestrost výuky

Kombinujeme podle potřeby výuku rodilého mluvčího a českého lektora. V hodinách používáme náslechy, hry, audiovizuální techniku, po dohodě i metodu superlearningu. Vše pro rychlejší pokroky ve výuce a zábavnější hodiny pro studenta.

6)

Vyváženost výuky

Nesnažíme se za každou cenu upřednostnit jednu oblast jazyka před druhou. Není pravdou, že lze dobře hovořit bez znalosti gramatiky. Ani precizní gramatika není garancí plynulé řeči. Hledáme optimálně vyváženou kombinaci, která přinese pro studenta maximální výsledný efekt bez zbytečného trápení.

7)

Praktické použití jazyka

Vyučujeme živý jazyk; takový, s jakým se setkáte na ulicích v zahraničí. Učíme studenty rozumnět, mluvit, bystře reagovat. Zároveň se zaměřujeme na tematické oblasti, které student potřebuje nebo ho zajímají. Student, který se zakrátko chystá na IT konferenci, nechce konverzovat o Shakespearovi nebo ekologii, apod.

8)

Supervize výuky

Senior teacher školy pravidelně s lektory vyhodnocuje individuální plány jednotlivých studentů a doporučuje další postup. V pravidelných intervalech navštěvuje hodiny a může tak s velkou přesností ovlivňovat směr další výuky.

9)

Pravidelné testy

Poprvé se student se standardizovaným testem setkává při první hodině. Poté se v přibližně šestiměsíčních intervalech tyto testy opakují. Je tak zcela objektivně možné sledovat pokroky ve výuce.

10)

Servis pro firmy

Pro zaměstnavatele je připraven systém služeb, který je informuje o průběhu výuky v jednotlivých skupinách zaměstnanců. „Shrnutí průběhu výuky“ a „Pravidelné standardizované testy“ pomohou udělat obrázek o vývoji a aktuálním stavu studia.