individuální a firemní jazyková výuka

Při jazykové výuce a přístupu ke klientům se držíme zásad, jejichž společným jmenovatelem je spokojený klient, profesionální lektor, příjemná atmosféra a rychlé pokroky. Vyučujeme intenzivně a zaměřujeme se na okruhy témat, která jsou pro klienta podstatná, stejně jako na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání komunikačních bloků a schopnost bezprostředně reagovat.

intenzivní jazykové kurzy

V pravidelných intervalech vyhlašujeme intenzivní jazykové kurzy pro miniskupiny maximálně 4 studentů, do kterých je možné se zapsat. Jazykové kurzy jsou určeny pro nejrůznější úrovně pokročilosti a jsou zaměřeny na nejžádanější okruhy témat. Účastí na jednom z kurzů nemusí výuka končit. V těchto jazykových kurzech se zaměřujeme na individuální a proaktivní přístup, vysokou úroveň, výuku v miniskupinách, svižné tempo v hodinách, příjemnou atmosféru a viditelné pokroky v jazykových znalostech klienta.

Test pokročilosti

Naši studenti

Bohumil Pečinka

redaktor časopisu Reflex

"Anglické noviny mě opravdu naučila číst až Markéta Růžičková a její Telegraph Hill. Děkuji."

Ing. Milan Krása

ředitel divize Rapiscan, PCS spol. s r.o.

"Za posledních 15 let jsem vystřídal řadu jazykových škol, od lacinějších až po ty nejkvalitnější. Po těchto zkušenostech jsem v hledal školu, která mi poskytne kvalitní, individuální výuku za přijatelnou cenu. V lednu 2003 jsem náhodou narazil na modro-bílý billboard Telegraph Hill a dnes jsem si jist, že jsem takovou školu našel. Tým Markéty Růžičkové mě v roce 2004 připravil na úspěšné složení státní zkoušky a přpravuje dále.... Děkuji!"

Desatero Telegraph Hill

1)

Individuální přístup

Požadavky studenta jsou významným faktorem při tvorbě individuálního studijního plánu. Hovoříme o tématech, která potřebuje ke své práci nebo v soukromí. Přizpůsobujeme rozvrh hodin jeho časovým možnostem.

2)

Intenzivní výuka

Klademe důraz na rychlé studijní výsledky. Pro studenty, kteří nemohou z jakýchkoli příčin studovat jazyk pravidelně formou individuální nebo firemní výuky, jsou tu intenzivní kurzy.