Pravidelné testy

Pořadí: 
9

Poprvé se student se standardizovaným testem setkává při první hodině. Poté se v přibližně šestiměsíčních intervalech tyto testy opakují. Je tak zcela objektivně možné sledovat pokroky ve výuce.