Individuální přístup

Pořadí: 
1

Požadavky studenta jsou významným faktorem při tvorbě individuálního studijního plánu. Hovoříme o tématech, která potřebuje ke své práci nebo v soukromí. Přizpůsobujeme rozvrh hodin jeho časovým možnostem.